اکسیژن ساز 93٪

دستگاه اکسیژن ساز پزشکی می تواند با تمام قابلیت های مناسب ، مانیتورینگ و سیستم زنگ دار نصب شود تا منعکس کننده الزامات ایمنی محلی شما باشد. این واحد به کنترل لمسی برای دسترسی آسان مجهز شده است و به طور خودکار با زنگ هشدار تماس می گیرد و در صورت بروز نقص عملکرد به […]