پاسخ دستیار سیاسی رئیس مجلس به کنایه مشاور رئیس جمهور

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.