مکرون درباره لبنان به روحانی چه گفت؟

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.