عکس: پلیس اسب سوار در محل رای گیری دنور کلرادو

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.