عکس: ابتکار سینماها در پاریس برای پیشگیری از کرونا

[ad_1]

گذاشتن عروسک های مینیون برای حفظ فاصله اجتماعی در سینمایی در پاریس فرانسه/رویترز-عصر ایران

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.