بحرین ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.