اظهارات ظریف در مورد آشنایی با بایدن

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.