اردوغان دستور تبدیل کاربری «ایاصوفیه» به مسجد را امضا کرد

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.