ادعای ترامپ: هزاران برگه رای با نام ترامپ در زباله دان‌ها ریخته می‌شود!

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.